nguyên nhân chậm thanh toán cho nhà thầu phụ,hoạt động thanh toán quốc tế tại agribank